Easy CD-DA Extractor 16.1.0.4

Easy CD-DA Extractor 16.1.0.4

Poikosoft – 46,3MB – Commercial – Windows
ra khỏi 36 phiếu
4 Stars User Rating
Easy CD-DA Extractor, the Swiss Army Knife Of Digital Audio is All-In-One music converter that rips Audio CDs, converts audio files, edits metadata of audio files and burns Audio CDs, MP3 CDs and DVDs, and Data CDs and DVDs. This Unicode-enabled program has three modules which each has its own purpose: Audio CD Ripper includes AccurateCDDA(tm) ripping engine for reliable CD ripping. Bypasses audio CD copy-protections, gets metadata automatically from Internet disc databases, supports CD-Text, and includes digital audio processing. Audio Converter converts audio files and edits metadata of audio files. CD/DVD Creator burns and copies CDs and DVDs. Supports CD-Text and long filenames (UDF and ISO/Joliet). Supports all popular audio file formats such as MP3, M4A, WMA, AAC, aacPlus, Apple Lossless, FLAC and many others. One-time licensing fee includes FREE LIFETIME UPGRADES !

Tổng quan

Easy CD-DA Extractor là một Commercial phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Poikosoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 471 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Easy CD-DA Extractor là 16.1.0.4, phát hành vào ngày 23/12/2012. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

Easy CD-DA Extractor đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 46,3MB.

Người sử dụng của Easy CD-DA Extractor đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Easy CD-DA Extractor!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 471 UpdateStar có Easy CD-DA Extractor cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Poikosoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản