Easy CD-DA Extractor 7.0.7

Easy CD-DA Extractor 7.0.7

Poikosoft – 46,3MB – Commercial – Windows
ra khỏi 37 phiếu
4 Stars User Rating
Dễ dàng CD-DA Extractor, các Thụy sĩ quân dao của kỹ thuật số âm thanh là chuyển đổi âm nhạc All-in-One rips đĩa CD âm thanh, chuyển đổi tập tin âm thanh, chỉnh sửa siêu dữ liệu của tập tin âm thanh và bỏng CD, MP3 CD và DVD, và dữ liệu đĩa CD và DVD. Chương trình này đã bật Unicode có ba module mỗi có mục đích riêng của mình: bao gồm âm thanh CD Ripper AccurateCDDA(tm) tách động cơ cho việc ghi đĩa CD đáng tin cậy. Đi qua âm thanh CD-bảo vệ bản sao, được siêu dữ liệu tự động từ Internet đĩa cơ sở dữ liệu, hỗ trợ đĩa CD-Text và bao gồm xử lý âm thanh kỹ thuật số. Chuyển đổi âm thanh chuyển đổi tập tin âm thanh và chỉnh sửa siêu dữ liệu của tập tin âm thanh. Đĩa CD/DVD Creator đốt cháy và sao chép đĩa CD và DVD. hỗ trợ đĩa CD-Text và tên tập tin dài (UDF và ISO/Joliet). Hỗ trợ phổ biến tất cả các định dạng tập tin âm thanh như MP3, M4A, WMA, AAC, aacPlus, Apple Lossless, FLAC và nhiều người khác. Lệ phí cấp giấy phép một lần bao gồm nâng cấp miễn phí suốt đời!

Tổng quan

Easy CD-DA Extractor là một Commercial phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Poikosoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 283 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Easy CD-DA Extractor là 2010.6, phát hành vào ngày 16/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2010.6, được sử dụng bởi 33 % trong tất cả các cài đặt.

Easy CD-DA Extractor đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 46,3MB.

Người sử dụng của Easy CD-DA Extractor đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Easy CD-DA Extractor!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 283 UpdateStar có Easy CD-DA Extractor cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Poikosoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản